Naši izdelki slovijo po vrhunski kakovosti, saj nam je brezhibna kakovost prva prioriteta. Že od leta 1998 namreč delamo po načelih standarda ISO 9001, ki ga vsako leto izboljšujemo in nadgrajujemo celoten proces tiska. Naši izdelki so večinoma namenjeni farmacevtskemu trgu. Seveda izdelamo tiskovine tudi za druge industrije, po standardih, ki veljajo za farmacevtsko industrijo. Vsi zaposleni v podjetju delamo po načelih dobre proizvodnje prakse in standarda kakovosti ISO 9001. Zaposlene redno izobražujemo in obveščamo o novostih na področju tehnologije, kakovosti in zahtev kupcev.

ODDELEK KONTROLE

Za zagotavljanje kakovosti je oddelek kontrole vpleten v vse faze nastajanja izdelka. Prisotni smo pri:

  • pregledu kakovosti vhodnih materialov,
  • pri vseh vmesnih proizvodnih fazah,
  • pri kontroli končnega izdelka.

Preden gre polizdelek v obdelavo na naslednjo proizvodnjo fazo, mora dobiti odobritev oddelka kontrole kakovosti.

1. VHODNA KONTROLA

Pri vhodni kontroli preverjamo, ali vhodni materiali ustrezajo internim standardom kakovosti.

2. MEDFAZNA KONTROLA

Prvo kontrolo tiskovine najprej opravi tiskar, nato vzorce pregledajo še v oddelku kontrole. Tam ugotavljajo, ali je izdelek skladen z načrtom, ki ga je podal naročnik. Kontrola se izvaja na 2 načina:

  • vizualni pregled, kjer preverimo ustreznost vhodnega materiala, barve, postavitev ter prisotnost vseh tiskovnih elementov
  • elektronska kontrola teksta s programoma Pixel Proof in Global Vision. Tako preverjamo polizdelke pri izseku in lepljenju. Če ima zloženka vtisnjeno Braillovo pisavo, se ta najprej preveri vizualno in nato še elektronsko s pomočjo programa Pixel Proof – Dotscan. Program preveri ustreznost višine posamezne Braillove pike.

3. IZHODNA KONTROLA

Zadnja kontrola se izvede po končanem procesu lepljenja zloženk oziroma zgibanju navodil. Vzorčenje izvajamo skozi celoten proces izdelave izdelka. Če ni ugotovljenega odstopanja, za vsako naročilo oz. naklado izdelka izdamo certifikat, s katerim potrdimo njegovo skladnost z zahtevami kupca. Po izdanem certifikatu sledi le še odprema izdelka k naročniku.