Zaposlimo strojnika v oddelku Dodelave

Delovno razmerje z izbranim kandidatom (M) bomo sklenili za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo.

 • samostojno opravljanje vseh del v dodelavi,
 • programiranje, koregiranje rezov in rezanje vseh vrst tiskovin,
 • nastavitve zgibalnikov MB, čitalcev kod, vnos podatkov v računalnik in izpis poročila ter zgibanje vseh vrst tiskovin,
 • samostojna priprava in nastavitev ter koregiranje zgibov na zgibalniku GUK-Vijuk, MBO – Vijuk, GUK, GUK FA 74 (2x zgibana navodila),
 • skrb za stroje, čiščenje, preventivno vzdrževanje in manjši vzdrževalni posegi,
 • opravljanje kontrole lastnega dela,
 • mentorstvo,
 • opravljanje drugih opravil po nalogu nadrejenega vodje.
 • celovito poznavanje tehničnih postopkov vseh delovnih operacij,
 • poznavanje principov delovanja strojev v dodelavi in njihovih nastavitev,
 • organizacijska znanja,
 • spremljanje dosežkov razvoja tehnike in tehnologije,
 • spremljanje dosežkov razvoja tehnike in tehnologije,
 • poznavanje navodil in opisov postopkov, ki se nanašajo na delovno mesto,
 • znanje računalniških programov stopnje 2,
 • pasivno znanje angleščine,
 • znanje iz varstva pri delu.
 • priporočljiva V. stopnja grafične (smer dodelava) ali ustrezne smeri.
 • delavec je odgovoren za pravilno uporabo tehnoloških postopkov,
 • organizacijo dela,
 • racionalno uporabo materiala,
 • delavec je odgovoren za kvaliteto opravljenega dela.
 • ročne spretnosti,
 • čut za precizne nastavitve,
 • kreativnost in iniciativnost,
 • občutek za urejenost,
 • odnos do dela,
 • samostojnost pri delu,
 • hitrost izvedbe,
 • osebni zgled in etičnost.

Zaposlitev » Tiskarna Novo mesto